voor Verwijzers

Wanneer kan men bij mijn praktijk terecht?

Patiënten met milde tot matige psychische klachten, kunnen naar mij worden verwezen voor diagnostiek en behandeling binnen de Basis GGZ. Patiënten met een IQ < 85 behandel ik zowel in de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ binnen de Poli+.

Behandeling wordt vergoed vanuit de Basis GGZ, mits de klachten (vermoedelijk) voldoen aan de criteria van een DSM classificatie. NB verzekeraars hebben sommige klachten uitgesloten van vergoeding (burn-out, relatietherapie, aanpassingsstoornissen).

Mijn specialisaties liggen op het gebied van behandeling van PTSS klachten, milde persoonlijkheidsproblematiek, psychische klachten bij patiënten met een lager IQ.

Drijfveer is mijn christelijke levensovertuiging.

Aanmelden

Patiënten met een IQ < 85 kunt u aanmelden via het contactformulier op de website van de Poli+. Anderen kunnen aangemeld worden via mijn mailadres info@annemarievdbrink.nl. Uiteraard kunt u ook eerst telefonisch overleggen. Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk. Die verwijzing wordt op een aantal punten getoetst door de verzekeraar: (1) er moet op staan dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft (2) de klachten en de vermoedelijke DSM classificatie moeten vermeld worden (3) de huisarts moet het verwijsbriefje onderteken en (4) voorzien van zijn/haar AGB code.

Eerste gesprek

In het eerste gesprek maken we kennis, nemen we de achtergrond en aard van de klachten door en bespreken we de mogelijkheden voor de behandeling. Soms wordt dan duidelijk dat de patiënt meer nodig heeft of andere zorg nodig heeft dan ik kan bieden. Dan bespreken we doorverwijs mogelijkheden.

ROM

Met behulp van vragenlijsten volg ik samen met de patiënt het effect van de behandeling. De ROM-data worden geanonimiseerd aangeleverd bij Stichting Benchmark GGZ.

Behandeling

Afspraken over het doel, de aard en de vermoedelijke duur van de behandeling worden vastgelegd in een behandelplan. De patiënt krijgt hiervan een exemplaar, de inhoud wordt ook verstuurd naar de huisarts als verwijzer. Van de patiënt wordt een actieve inzet gevraagd in de behandeling. Soms kan het betekenen dat gevraagd wordt om thuis te oefenen.

Afronding

Bij afronding maken we de balans op. Welke doelen zijn behaald? Wat is eventueel mogelijk en nodig om niet behaalde doelen alsnog binnen bereik te krijgen? Wat is nodig om effect te behouden?  De verwijzer (huisarts) wordt geïnformeerd over het bereikte resultaat. Als behandelaar ben ik verplicht om geanonimiseerd bepaalde gegevens door te geven aan de landelijke informatiebank (DIS). Deze gegevens worden gebruikt voor toetsing van de nieuwe Zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is.

Duur van de behandeling

Behandeling binnen de Basis GGZ is kortdurend, variërend van zo’n 4-10 gesprekken.

Crisis

Ik heb geen directe contacten met een crisisdienst. Patiënten wordt aangeraden – tenzij anders afgesproken – om bij crisis de huisarts te bellen en buiten kantooruren de huisartsenpost.

Reacties zijn gesloten.