Missie & doel

Psychische klachten zijn vaak goed te begrijpen tegen de achtergrond van wat mensen geleerd en meegemaakt hebben. Mensen die hulp vragen, zijn op zoek naar verandering. Door samen te kijken naar de klachten, hun functie en ontstaansgeschiedenis, gaan we zoeken naar haalbare oplossingen.

Kracht van een kleine praktijk is de slagvaardigheid en de korte lijnen. Via intervisie en intercollegiaal overleg blijf ik scherp. Ik werk veel samen met Erica Aldenkamp (GZ-psycholoog), Eeke Harting (GZ-psycholoog) en Jannelien Wieland (psychiater), met name voor patiënten van de Poli+.

Geloof en zingeving kunnen een rol spelen bij het ontstaan en het voortduren van psychische klachten. Ook voor dit aspect is er ruimte in mijn behandeling.

Reacties zijn gesloten.