Home

Psychische klachten van mensen zijn vaak goed te begrijpen tegen de achtergrond van wat mensen geleerd en meegemaakt hebben. Mensen die hulp vragen, zijn op zoek naar verandering. Door samen te kijken naar de klachten, hun functie en ontstaansgeschiedenis, gaan we zoeken naar haalbare oplossingen.

Annemarie van den Brink, GZ-psycholoog, EMDR Practitioner VEN,
DGT geschoold bij Dialexis, basiscursus Schematherapie, NET, ACT


4
Volwassenen (vanaf 18 jaar) met lichte tot matige psychische problemen kunnen bij mij terecht voor kortdurende psychologische behandeling (voorheen Basis GGZ). Samen met u breng ik uw klachten in kaart en maken we afspraken over een passende behandeling. Ik heb veel ervaring met klachten in de emotieregulatie (stemmingswisselingen bijvoorbeeld) en traumagerelateerde klachten.

Ik gebruik kennis uit verschillende stromingen in de psychologie, inclusief EMDR.

(kunstwerk:  M. Jellema)

Reacties zijn gesloten.